Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego przyjętego Uchwałą nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.05.2006 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem Ł9 MW/MN/U/P –  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, usługi nieuciążliwe w parterach budynków mieszkalnych lub w osobnych budynkach oraz produkcja nieuciążliwa w osobnych budynkach lub w jednym budynku z funkcją usługową.

Opis oferty

Budynek biurowy z garażem w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 660/4, 660/7 o łącznej powierzchni 1824 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku biurowo - technicznego o powierzchni 1868,76 m²
- obiekt garażowy o łącznej powierzchni 88,86 m².
Teren działek jest częściowo ogrodzony. W północno – wschodnim narożniku działki znajduje się zbiornik paliwa oraz przewód paliwowy biegnący do agregatu.

Budynek biurowo-techniczny – obiekt wolnostojący, o trzech kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony. Budynek został wzniesiony w technologii prefabrykowanej, szkieletowej.
Obiekt garażowy – składa się na boksy garażowe, wykonany w konstrukcji stalowej niezwiązany trwale z gruntem, z dachem pokrytym blachą trapezową.

W pobliżu:

  • 350 m – Rynek
  • 450 m – Urząd Miejski
  • 1,6 km – droga krajowa nr 91
  • 27 km – Grudziądz
  • 48 km – Bydgoszcz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo i bezpłatnie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 270,52 m² w budynku biurowo-technicznym na zasadzie użytkowania;
2) powierzchni 155,16 m² w gruncie na zasadzie służebności przesyłu.
3) powierzchni 25,1 m² na elewacji na zasadzie służebności przesyłu.
4) powierzchni 0,25 m² na dachu na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone