Uwarunkowania planistyczne

Budynek do adaptacji mieszkania i pod usługi z pierwszoplanową ekspozycją.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXXIX/340/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dni 09.09.2002r., nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem B2 - tereny rezerw zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej i średniej intensywności.

Opis oferty

Do sprzedaży jest prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 396/2 z obrębu 0001 o powierzchni 621 m2 oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku o powierzchni użytkowej 586,67 m2 (z poddaszem do adaptacji o pow. 150,56 m2).

Budynek dwukondygnacyjny w części podpiwniczony, wolnostojący wybudowany w latach 20/30 – tych XX w. Obiekt posadowiony na froncie działki przy skrzyżowaniu dróg publicznych. Obecnie użytkowanych jest kilka pomieszczeń na parterze i w piwnicy, które zajmuje infrastruktura telekomunikacyjna.

W pobliżu:

  • droga krajowa nr 67
  • 300 m – duży dyskont spożywczy
  • 1,8 km – stacja kolejowa
  • 25 km – Włocławek
  • 50 km – Toruń

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) Powierzchni 120,16 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
2) Powierzchni 13,6 m2 gruntu na zasadzie użytkowania (pod kontenerem)
3) Powierzchni 40,89 m2 gruntu na zasadzie służebności przesyłu
4) Powierzchni 27,08 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone