Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planem  Zagospodarowania Przestrzennego miasta Strzegomia nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych pod obiekty telekomunikacyjne.

Dopuszczalne są również następujące funkcje: magazyny, składy, zaplecza administracyjno-społeczne, bazy obsługi technicznej pojazdów i urządzeń, zieleń wysoka.

Opis oferty

Na sprzedaż budynek biurowo-mieszkalny z własnym parkingiem w centrum miasta.

Budynek biurowo-techniczny wraz z lokalami mieszkalnymi o powierzchni 1176,33 m2. Jest to obiekt 2-kondygnacyjny, murowany i w całości podpiwniczony. Powstał w latach 80. XX wieku.Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną.

Atutem nieruchomości jest duża działka o powierzchni 2154 m2.

W pobliżu:

  • dworzec autobusowy
  • zabudowa mieszkaniowa, usługowa i handlowa
  • obiekty użyteczności publiżcznej

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

1) nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu. Szacunkowa powierzchnia infrastruktury teletechnicznej w gruncie wynosi 50,4 m2, nad gruntem 24,2 m2

2) bezterminowego użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 190,77 m2

3) służebności przesyłu na elewacji - 27,35 m2

Oprócz tego należy zabezpieczyć dostęp do pom. 023, 025 , 026 ,27 , 28 , 113  – gdzie znajdują energetyczne kable zasilające, przepusty na wyższe kondygnacje, sterownik agregatu, układ pomiarowy, oraz zabezpieczyć dostęp na dach budynku, gdzie znajduje się maszt z możliwymi do likwidacji urządzeniami SRDA.

Informacje dodatkowe

Na terenie działki Orange, wzdłuż ul. Bankowej, poza ogrodzeniem, zlokalizowany jest ogólnodostępny chodnik o pow. ok. 130 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone