Uwarunkowania planistyczne

Na podstawie uwarunkowań Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „planu zagospodarowania przestrzennego miasta” nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako:

•    4Mś - tereny zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej.

Możliwości inwestycyjne: biuro z powierzchnią magazynową, handel, usługi.

Opis oferty

Na sprzedaż nieruchomość w ścisłym centrum miasta. Usytuowanie przy głównej drodze z dobrym dostępem do dróg krajowych.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowo-techniczny o powierzchni 545,28 m2
  • budynek gospodarczy o powierzchni 58,78 m2
  • wiata o powierzchni 94,69 m2

Budynek biurowo-techniczny składa się z 2 kondygnacji nadziemnych i poddasza nieużytkowego. Wykonany w technologii tradycyjnej – murowany. Fundamenty i stropy żelbetowe, dach żelbetowy, płaski. Główne wejście od strony ul. Poznańskiej, dodatkowe wejście po stronie wschodniej. Dostępne instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, elektryczna, odgromowa oraz instalacje teletechniczne.

Budynek gospodarczy to obiekt 1-kondygnacyjny, wolnostojący, usytuowany we wschodniej części działki. Wiata jest konstrukcją stalową.

Działka o powierzchni 1916 m2, kształt dość regularny, wieloboczny. Na środku znajduje się wolnostojąca stacja transformatorowa.

Uwaga: położenie w 2. linii zabudowy. Dostęp na teren nieruchomości przez sąsiednią działkę należącą do Poczty Polskiej.

W pobliżu:

  • 100 m - Plac Wolności
  • zabudowa mieszkaniowa z usługami na parterze
  • główna arteria miasta - ul. Poznańska
  • Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
  • ścisłe centrum

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Ograniczonym prawem rzeczowym użytkowaniem powinny zostać objęte pomieszczenia w budynku A biurowo-technicznym o łącznej powierzchni 210,13 m2.
Pomieszczenia niezbędne pod urządzenia ORANGE znajdują się w części Parteru oraz I Piętra  Budynku A.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone