Uwarunkowania planistyczne

Dla terenu obejmującego nieruchomość tj. działki gruntów nr 206/3; 206/4; 206/5; 206/6; 206/7; położoną w Obrębie 4 Aleksandrów Łódzki obowiązują ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/241/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.W. Ł. Nr 76 z 2005 r. poz. 758). W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działki oznaczone są na rysunku planu symbolem B59 UŁ – usługi łączności.

Opis oferty

Obiekt z potencjałem na hotel, zaledwie 10 km od centrum Łodzi.

 • 206/3 o pow. 211 m2
 • 206/4 o pow. 3152 m2
 • 206/5 o pow. 65 m2
 • 206/6 o pow. 185 m2
 • 206/7 o pow. 411 m2

Łączna powierzchnia gruntu wynosi 4024 m2.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • biurowo-techniczny o pow. użytkowej 1013,20 m2, 3 kondygnacje z piwnicą
 • portierni – pozostałe budynki niemieszkalne – pow. użytkowa 13,20 m2
 • pozostałe budynki niemieszkalne (komórki) – pow. użytkowa 108,60 m2
 • garaże – pow. użytkowa 76,10 m2
 • trafostacja, magazyn – pow. użytkowa 144,50 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1355,6 m2.

Budynek biurowy wyposażony w instalacje:

 • elektryczną
 • wodociągową 
 • kanalizacyjną 
 • telefoniczną 
 • centralnego ogrzewania

Nieruchomość ogrodzona jest siatką stalową, część nawierzchni działki utwardzona.

W pobliżu:

 • 200 m – przystanki komunikacji miejskiej
 • 300-400 m – liczne punkty usługowo-handlowe
 • 550 m – DK72
 • 600 m – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • 13 km – Łódź

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest bardzo dobra lokalizacja w pobliżu Łodzi (13 km, czas przejazdu ok. 30 min). Nieruchomość wraz z gruntem można wykorzystać na cele biurowe, usługowe oraz mieszkalne. W najbliższej okolicy znajdują się placówki usługowe-handlowe, przystanki komunikacji miejskiej oddalone jedynie 200 m. Nieruchomość atrakcyjna również ze względu na bliskie sąsiedztwo licznych parków logistycznych i ogromne zapotrzebowanie na pokoje pracownicze oraz hostele. Możliwość adaptacji istniejącej zabudowy wraz z modernizacją, rozbudową oraz budową nowych obiektów.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącej:

 • powierzchni docelowej 153,30 m2 na zasadzie użytkowania w budynkach
 • powierzchni 9,00 m2 użytkowania na elewacji
 • powierzchni 0,80 m2 użytkowania na gruncie
 • powierzchni 88,84 m2 służebności przesyłu

Możliwa alokacja techniki.

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone