Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość z potencjałem pod akademik lub zabudowę wielorodzinną.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. (Uchwała Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 r., zmieniona uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009 r.) teren działki nr 1330 obręb 2 - Górczyn Miasto Gorzów Wielkopolski przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – symbol terenu MW.

Opis oferty

Nieruchomość z potencjałem pod akademik lub zabudowę wielorodzinną.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami biurowym oraz garażowym.
Budynek biurowy składa się z 5 kondygnacji i jest połączony z częścią 2-kondygnacyjną. Część obiektu jest podpiwniczona. Komunikację pionową w wyższej części zapewnia klatka schodowa.

Za budynkiem usytuowany jest 1 kondygnacyjny budynek garażowy na 4 miejsca.
Teren poza nieruchomością został zagospodarowany na parking na ok 14 samochodów

Działka posiada kształt wydłużonego wieloboku o powierzchni 5 579 m2. Wjazd od strony zachodniej - wybetonowanym wjazdem od ulicy Głowackiego.

Dobra ekspozycja – pierwsza linia zabudowy względem ulicy Głowackiego.

W pobliżu:

 • 800 m - Filharmonia Gorzowska
 • 900 m - DK 22
 • 1 km - dyskont spożywczy
 • 1 km - przystanek autobusowy, stacja PKP
 • 1, 6 km - Urząd Miasta
 • 80 km - Kostrzyn nad Odrą

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

W otoczeniu nieruchomości występuje głównie zabudowa mieszkaniowa. Z uwagi na charakter budynku oraz MPZP, oferowaną nieruchomość można przeznaczyć na cele mieszkaniowe oraz mieszkalno-usługowe.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie nieodpłatnie i bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 496,84 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 187,21 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 2,8 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 28,1 m2 elewacji na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 8,6 m2 dachu na zasadzie użytkowania

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone