Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Szubin działka znajduje się w strefie funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej nr „I” obejmującej m. in. Sołectwo Szubin Wieś. Wiodącym kierunkiem rozwoju sołectwa jest gospodarka rolna.

Działka jako użytek wg zapisów w ewidencji gruntów stanowi: B – tereny mieszkaniowe oraz Ba – tereny przemysłowe.

Opis oferty

Na sprzedaż kompleks budynków biurowo-mieszkalnych, magazynów oraz garaży.

Lokalizacja przy terenach zielonych z dobrym dostępem do arterii komunikacyjnych.

W skład kompleksu wchodzą budynki:

 • 2 budynki mieszkalne (A i B)
 • magazyn (C) oraz magazyn z wiatą (D)
 • budynek gospodarczy (E)
 • 2 garaże (G i H)
 • mniejsze zabudowania techniczne (zbiornik ppoż., boks murowany, śmietnik, stacja transformatorowa)

Budynek (A) ma charakter biurowo-mieszkalny, powierzchnia użytkowa wynosi 476,32 m2. Jest to obiekt wolnostojący, 1- oraz częściowo 2-kondygnacyjny. Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z elementów ściennych drobnowymiarowych. Dach płaski konstrukcji żelbetowej. Dostępne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa, teletechniczna, centralne ogrzewanie.

Budynek biurowo-mieszkalny (B) o powierzchni użytkowej 167,98 m2. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, podpiwniczony. Dostępne instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa, teletechniczna, centralne ogrzewanie.

Na działce znajdują się również 2 magazyny – mniejszy (C) o powierzchni 13,44 m2  i większy (D) o powierzchni blisko 300 m2. Magazyn (D) to konstrukcja częściowo stalowa, częściowo murowana ok. 296 m2.

Dla samochodów dostępne są garaże (G) o pow. 70,50 m2 oraz (H) o pow. 133 m2.

Kompleks położony jest na dużej działce o powierzchni 13 390 m2. Kształtem zbliżona do prostokąta, dłuższym bokiem przylega do drogi. Teren działki poza zabudowaniem utwardzony betonem lub kostką polbrukową, w pozostałej części porośnięty trawą.

W pobliżu:

 • droga wojewódzka nr 245
 • 1 km - centrum Szubina
 • 1 km - droga krajowa nr 5
 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • tereny zielone
 • 25 km - Bydgoszcz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

 • powierzchni 62,70 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

Drugim warunkiem sprzedaży jest zabezpieczenie w umowie sprzedaży trzyletniego okresu ochronnego dla 3 lokatorów wynajmujących lokale mieszkalne na nieruchomości – brak możliwości wypowiedzenia umowy oraz zmiany czynszu.

Informacje dodatkowe

Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, telekomunikacyjną, centralnego ogrzewania – kotłownia olejowa. Kotłownia olejowa znajduje się w budynku A. Instalacja wodno-kanalizacyjna znajdująca się w budynkach zakończona jest szambem usytuowanym na działce nr 89/3. Nieruchomość jest w części wynajmowana. Na terenie nieruchomości znajduje się pięć lokali mieszkalnych w dwóch budynkach (A i B) – wynajmowane są trzy a dwa to pustostany.

Na nieruchomości posadowiony jest murowany budynek stacja transformatorowej, pow. zabudowy 13 m2, stanowiący własność ENEA (obce naniesienie).

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone