Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Witnica nieruchomość leży na obszarze:

- terenów komunikacji kołowej oraz obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej.

Opis oferty

Duża działka w Kamieniu Małym.

Działki oznaczone nr ewid.:

  • 117/1 o powierzchni 1 269 m2
  • 118/3 o powierzchni 22 939 m2
  • 118/2 o powierzchni 36 m2

z zabudowaniem technicznym w postaci stacji trafo. Budynek trafostacji o powierzchni 9 m2 jest obiektem wolnostojącym o zwartej bryle, wykonanym w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej pełnej z dachem płaskim. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony północnej.

W pobliżu:

  • kościół
  • cmentarz
  • lasy
  • gruntny rolne
  • TP emitel
  • droga wojewódzka nr 132

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na powierzchnię pod  infrastrukturę telekomunikacyjną pozostającą w obrębie nieruchomości, dotyczy:
•    powierzchni  8,45 m2 na gruncie na zasadzie służebności przesyłu

•    Brak infrastruktury OPL w budynku

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone