Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP przyjętego: Uchwałą NR XXXVII/202/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na terenie U – tereny koncentracji zabudowy usługowej

Opis oferty

Na sprzedaż budynek pod usługi przy głównej drodze gminy.

Budynek biurowo-techniczny o powierzchni  99,15 m2 położony na działce o nr ew. 509/2 i powierzchni 478 m2. Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną. Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły z dachem płaskim. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, gazową, teletechniczną, centralne ogrzewanie (kocioł gazowy dwufunkcyjny). Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, sanitarne oraz techniczne.

Działka regularna, w formie prostokąta. Teren poza zabudową nieutwardzony, porośnięty trawą. Budynek posadowiony w centralnej części działki.

W pobliżu:

  • 300 m - przystanek PKS
  • zabudowa mieszkaniowa
  • zabudowa usługowa
  • Straż Pożarna
  • Urząd Gminy

Lokalizacja

 

 

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
•    powierzchni 49,64 m2  w budynku na zasadzie prawa użytkowania
•    powierzchni 3,5 m2 na dachu zajętej przez skraplacze klimatyzatorów na zasadzie prawa użytkowania
•    powierzchni 1 m2 na elewacji na zasadzie prawa użytkowania
•    gruntu na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone