Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MŚ: tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej (mieszanej, mieszkaniowo-usługowej). Studium nakazuje zachowanie co najmniej 10 % powierzchni biologicznie czynnej oraz ustala maksymalną wysokość zabudowy na 15 m. Ponadto nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Opis oferty

Kompleks 3 budynków biurowych w centrum Piotrkowa Trybunalskiego.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • biurowy o pow. użytkowej 2158,60 m2
 • biurowy o pow. użytkowej 1600,10 m2
 • biurowy o pow. użytkowej 845,10 m2
 • garaż o pow. użytkowej 28,90 m2
 • wiata stalowa o pow. użytkowej 80 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 4713 m2.


Główny z budynków, najlepiej wyeksponowany względem okolicy, położony jest w 1. linii zabudowy z wjazdem bezpośrednio od ul. Sienkiewicza. Jest to obiekt 3-kondygnacyjny w całości podpiwniczony o powierzchni ponad 2 100 m2. Posiada 3 wejścia, w tym jedno główne od strony ul. Sienkiewicza, pozostałe dwa od dziedzińca. W środku komunikację zapewnia jedna klatka schodowa. Pomieszczenia na każdym piętrze zaaranżowane są w układzie gabinetowym z głównym ciągiem komunikacyjnym po środku. Powierzchnia gabinetów to w większości ok. 20-30 m2. W 2016 roku cały budynek odświeżono oraz zmodernizowano i przearanżowano powierzchnię na parterze poprzez dostawienie ścianek działowych. Aktualnie parter jest wynajmowany na cele biurowe.

Drugi budynek to obiekt trzykondygnacyjny, w całości podpiwniczony o powierzchni ponad 1 600 m2. W całej nieruchomości dominuje układ gabinetowy oraz duże przestrzenie po byłych salach wykładowych wykorzystywane obecnie na open space. Parter aktualnie wynajmowany jest na cele biurowe. Do obiektu prowadzą 2 wejścia od dziedzińca, a komunikację w środku zapewnia jedna klatka schodowa.

Trzeci z budynków kompleksu ma 2 kondygnacje i jest w całości podpiwniczony. Do środka prowadzi jedno wejście od strony dziedzińca. W środku dominuje układ gabinetowy.

Na dziedzińcu znajduje się utwardzony plac zagospodarowany na parking naziemny – ok. 20 miejsc postojowych.

W pobliżu:

 • Duże arterie komunikacyjne miasta
 • Starostwo Powiatowe
 • 400 m – dworzec kolejowy oraz autobusowy
 • 500 m – Rynek
 • Placówka oświaty, urzędy
 • Punkty handlowo-usługowe

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Głównym atutem nieruchomości jest doskonała lokalizacja – bliskość Rynku i dworca kolejowego oraz autobusowego. Usytuowanie pośród gęstej zabudowy, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych. Istnieje możliwość nadbudowy budynku biurowego (o pow. użytkowej 845,10 m2) o jedną kondygnację i poddasze użytkowe, co mogłoby zwiększyć pow. PUU o około 350 m2. Nieruchomość można zaadaptować na cele edukacyjne, placówkę banku lub hotel. Dostępne duże powierzchnie można też przekształcić na cele mieszkalne.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do infrastruktury teletechnicznej pozostającej w obrębie nieruchomości, na zasadzie:

 • powierzchni 784,7 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 399,94 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 25,8 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 46,2 m2 nad gruntem, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 35,2 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 79,6 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone