Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem UP – tereny zabudowy usług publicznych. Dodatkowo nieruchomość podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na położenie w obrębie historycznego układu urbanistycznego ujętego w zasobie wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Opis oferty

Kompleks biurowo-mieszkalny i gospodarczy.

Na nieruchomość składają się budynki:
•    biurowo-techniczny o powierzchni 537,95 m2;
•    biurowo-mieszkalny o powierzchni 365,52 m2;
•    techniczno-gospodarczy o powierzchni 264,92 m2.

Budynek biurowo-techniczny i biurowo-mieszkalny to obiekty 2-kondygnacyjne, w pełni podpiwniczone, konstrukcji tradycyjnej. Ściany nośne i działowe z cegły pełnej, stropy żelbetowe, monolityczne.

Budynek biurowo-techniczny ocieplony styropianem i pokryty tynkiem cienkowarstwowym. W obiekcie biurowo-mieszkalnym znajdują się 4 lokale mieszkalne o powierzchniach użytkowych: 82,92 m2; 27,98 m2 ; 55,20 m2 i 54,65 m2. Dostępne instalacje:  elektryczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, centralne ogrzewanie.

Budynek techniczno-gospodarczy jest obiektem murowanym z pustaków żużlowych, pokryty tynkiem cementowo-wapiennym. Składa się z 1 kondygnacji nadziemnej. Wyposażony w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, odgromową centralne ogrzewanie.

W pobliżu:

  • 100 m - Park im. Stefana Złotnickiego
  • 100 m - ciąg budynków handlowo-usługowych
  • 500 m - Plac Wolności
  • 800 m - dworzec autobusowy
  • zabudowa mieszkalno-usługowa
  • Urząd Miasta
  • Starostwo Powiatowe

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Wariant I OPR

Budynek A
Łączna powierzchnia OPR dla wariantu I w budynku A wyniesie: 324,67 m2

Wariant II OPR

Łączna powierzchnia OPR dla wariantu II w budynku A wyniesie: 270,17 m2
Dach - powierzchnia zajętości 18,40 m2
Elewacja - łączna powierzchnia zajętości elewacji dla Bud A wyniesie: 10,30 m2
Łączna powierzchnia OPR dla wariantu II w budynku B wyniesie: 108,44 m2


Łączna powierzchnia na jaką należy ustanowić służebność przesyłu w gruncie na rzecz OPL wynosi 175,54 m2.

Informacje dla pośredników

Negocjacje

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone