Uwarunkowania planistyczne

Dla obszaru na którym położona jest nieruchomość istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwała Rady Miasta Jaworzyny Śląskiej XLIV/34/05 z 28 czerwca 2005 r. Nieruchomość leży w strefie funkcji MW/U - teren zabudowy wielorodzinnej i usługowej ogólno miejskiej i jest zgodna z planem.

Opis oferty

Budynek usługowo-handlowy z ekspozycją od ulicy.

Nieruchomość gruntowa działka nr 612 jest zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym. Lokal usytuowany jest na parterze i posiada pomieszczenie przynależne piwnicę dostępną bezpośrednio z lokalu. Wejścia do lokalu możliwe są zarówno z ulicy jak i od zaplecza budynku od strony targu. W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia obecnie wykorzystywane przez Orange Polska SA.

W pobliżu:

  • 50 m – duży dyskont spożywczy i Targ Miejski
  • 250 m – stacja kolejowa i dworzec autobusowy
  • 300 m –  Urząd Miejski
  • 9 km – Świdnica
  • 50 km – Wrocław

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:
• użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 98,83 m²,
• nieodpłatnej służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie.  Szacunkowa powierzchnia infrastruktury teletechnicznej w gruncie wynosi 20,48 m2.
Sprzedaż nieruchomości lokalowej nastąpi dopiero wówczas, gdy współwłaściciele wieczyści gruntu wyrażą zgodę na obciążenie gruntu służebnością przesyłu na rzecz Operatora Telekomunikacyjnego, tj; Spółki z Grupy Orange.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.