Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem: 16U,MN – wielofunkcyjny teren usług i mieszkalnictwa.

Opis oferty

Budynek biurowo-mieszkalny w Zebrzydowie.

Do sprzedaży jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o pow. 1 400m2 oraz budynek biurowo techniczno- mieszkalny o pow. użytkowej 578,88 m2 i budynek magazynowy o pow. użytkowej 52,80 m2. Działka jest ogrodzona. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym. Teren działki poza zabudową utwardzony kostką brukową oraz trylinką betonową.

W pobliżu:

  • 400 m – droga krajowa nr 94
  • 2,5 km – duży dyskont spożywczy
  • 2,9 m –  stacja kolejowa Zebrzydowa
  • 50 km – Jelenia Góra

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na czas nieokreślony ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.: - nieodpłatnej służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie - 19,01 m2, użytkowania na gruncie - 7,5 m2 oraz w budynkach, również na zasadzie użytkowania - 142,52 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone