Uwarunkowania planistyczne

 Częściowo zmodernizowany biurowiec do adaptacji na mieszkania w centrum

Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 U/M - staromiejski zespół istniejącej i projektowanej zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Opis oferty

Do sprzedaży:
-prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 128/4 i 128/6 o łącznej powierzchni 0,1461 ha;
-prawo własności budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 852,70 m2;
-prawo własności budowli.
Działka nr 128/6 zabudowana jest budynkiem biurowo-technicznym. Działka nr 128/4 jest niezabudowana (trawnik) i posiada dostęp do drogi publicznej.
Uzbrojenie: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza i telefoniczna. Teren nieruchomości od strony wschodniej, północnej i północno-zachodniej ogrodzony jest płotem z siatki w ramach stalowych na podmurówce betonowej.

W pobliżu:

  • 100 m - Urząd Gminy Polkowice
  • 200 m - droga ekspresowa S3
  • 300 m - DW331
  • 400 m - Aquapark Polkowice
  • 400 m - przystanek autobusowy
  • 1 km - Stadion Miejski w Polkowicach

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość jest atrakcyjne zlokalizowana w centrum miasta, z dobrym dostępem do ciągów komunikacyjnych, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 331 oraz drogi ekspresowej S3. Możliwy do uzyskania wzrost powierzchni użytkowej na poziomie ok. 900 m2 dla zabudowy usługowej.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:
- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 226,4 m2; w tym piwnica 128,80 m2, parter 87,60 m2
- nieodpłatnej służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie, 117,49 m2
- użytkowania na gruncie, 4,6 m2
- służebności przesyłu na elewacji, 9,58 m2
- służebności przesyłu na ścianach i sufitach, 13,9 m2

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone