Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7.110.MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis oferty

Budynek mieszkalno-techniczny położony na terenie kameralnego osiedla mieszkaniowego.

Działki nr ewidencyjny 1378/6, 1378/10, 1378/12 o powierzchni 419 m2 zabudowane są  budynkiem mieszkalno-technicznym o powierzchni użytkowej 212,03 m2. Budynek jest obiektem wolnostojącym, 2-kondygnacyjnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej, żelbetowo-murowanej. Elewacja docieplona styropianem i tynkiem strukturalnym. Dach konstrukcji drewnianej, wielospadowy, kryty blachodachówką. Podłogi betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi lub panelami. Dostępne instalacje: gazowa, elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, alarmowa i centralne ogrzewanie.

Duży atut nieruchomości stanowi pomieszczenie znajdujące się na parterze budynku które można wykorzystać na prowadzenie działalności gospodarczej typu kancelaria, biuro rachunkowe czy zakład fryzjersko-kosmetyczny. W pomieszczeniach na parterze znajdują się pomieszczenia użytkowe oraz pomieszczenia z infrastrukturą telekomunikacyjną, na piętrze mieści się część mieszkalna.

W pobliżu:

  • 1,5 km - centrum handlowo-usługowe
  • 1,5 km - urzędy administracji państwowej
  • 2,5 km - droga krajowa nr 70
  • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  • 53 km - Łódź
  • 70 km - Warszawa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Opr w budynku - 19,2 m2, służebność przesyłu na elewacji - 13,2 m2, służebność przesyłu w gruncie - 7,92 m2

Informacje dla pośredników

Negocjacje

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone