Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym MPZP nieruchomość położona jest na terenie:
MWU.1 – centralna dominująca część działki
KDW.2 – narożne fragmenty działki

2. Dla terenów oznaczonych symbolami MWU.1 i MWU.3:
1) dopuszcza się kategorie przeznaczenia terenów:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) usługi ogólne,

Opis oferty

Budynek biurowo-mieszkalny tuż przy Rynku.

Działka o pow. 4.011 m2 zabudowana:

a/ budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym o charakterze biurowo – techniczno-mieszkalnym o pow. 1924,43 m2, w którym zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne, niewyodrębnione, zajmowane na podstawie umów najmu o pow. 64,80 m2 każdy.
b/ obiektem magazynowym jednokondygnacyjnym, stanowiącym kompleks magazynowo-garażowy zlokalizowany w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 70.

W pobliżu:

  • 150 m – Urząd Miejski
  • 300 m – Rynek
  • 450 m – stacja kolejowa Bielawa Zachodnia
  • 1,2 km –  Jezioro Bielawskie
  • 2,7 km – Park Krajobrazowy Gór Sowich

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 470,92 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 299,62 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 8,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 35,01 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone