Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Piły nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW/U − tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Opis oferty

Na sprzedaż lokal użytkowy w budynku mieszkalnym na terenie osiedla mieszkaniowego.
Lokal użytkowy o powierzchni  90,53 m2 położony w budynku mieszkalnym. Lokal mieści się w kondycji parteru, posiada osobne wejście. Układ funkcjonalny obejmuje 4 pomieszczenia techniczne, toaletę i 2 korytarze.

Budynek w którym mieści się lokal to obiekt 5-kondygnacyjny, wolnostojący, podpiwniczony. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z elementów ściennych drobnowymiarowych. Fundamenty na ławach żelbetowych, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej. Posadzki cementowe wyłożone wykładziną PVC. Elewacja zewnętrzna pokryta tynkiem szlachetnym na dociepleniu ze styropianu.

W pobliżu:

  • punkty handlowe
  • 1 km - większe obiekty komercyjne
  • 1,5 km 0 dworzec kolejowy PKP - Piła Główna.

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
- powierzchni w budynku na zasadzie użytkowania 71,9 m2
- powierzchni w gruncie na zasadzie służebności przesyłu – pow. 86,59 m2
- powierzchni na elewacji na zasadzie służebności przesyłu – pow. 3,1 m2

Po sprzedaży nieruchomości Orange Polska SA wykona prace polegające na uwolnieniu części powierzchni:
- powierzchnia w budynku na zasadzie użytkowania po wykonaniu prac wynosić będzie 49,80 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone