Uwarunkowania planistyczne

Budynek z wieloma możliwościami i parkingiem.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/117/03 Rady Miasta i Gminy Środy Śląskiej z dnia 15.10.2003 r. nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolami: A-4MS– teren mieszkalnictwa i usług śródmiejskich oraz kDw - drogi wewnętrzne.
Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Opis oferty

Budynek 50 m od Rynku.
W skład nieruchomości wchodzą: działka o numerze ewidencyjnym 183/2 o powierzchni 1388 m² oraz prawo własności budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 2352,61 m² posadowionego na tym gruncie.
Budynek biurowo-techniczny – obiekt w zabudowie półzwartej w kształcie litery L dwu- i trzykondygnacyjny, podpiwniczony.

W pobliżu:

  • 50 m - Rynek Główny
  • 100 m - Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
  • 600 m - droga krajowa nr 94
  • 1 km - droga wojewódzka 346
  • 25 km - autostrada A4

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość jest atrakcyjnie zlokalizowana w pobliżu Rynku Głównego, różnorodne powierzchnie biurowo-mieszkalne dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. Nieruchomość do przeznaczenia na biura, usługi lub mieszkania.

Ponadto, przy uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków możliwe są 2 warianty do wykorzystania:

WARIANT  I:  MPZP pozwala na realizację nowej zabudowy o 3,5 kondygnacjach naziemnych o pow. całkowitej do 4164 m2, co umożliwia uzyskanie 3000 m2 pow. PUM/PUU/PUG . Możliwy wzrost o około 600m2 pow. PUM/PUU.

WARIANT II:  MPZP pozwala uzyskać około 3000 m2 pow. PUU/PUU/PUG. Zakładając realizację obiektu trzykondygnacyjnego o pow. zabudowy około 250 m2 wraz z garażem podziemnym o pow. 600 m2 wewnątrz kwartału to wzrost pow. PUM/PUU może osiągnąć około 500m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:

- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 312,65 m²; (piwnica 75,85m2, parter 161,90m2, I piętro 43,20m2, II piętro 31,70m2)

- użytkowania na elewacji  na powierzchni 33,9 m2

W gruncie nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone