Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2018 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 25MW/U.

Dla tych terenów ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Opis oferty

Budynki biurowo-magazynowe przy głównej ulicy miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 57 o powierzchni 1808 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 701,80 m²
- budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 145,18 m²
- budynek garażowy o powierzchni użytkowej 114,32 m².


Budynek biurowo-techniczny – obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny, o jednej kondygnacji podziemnej. Obiekt jest zagłębiony (obsypany – część podziemna) w ziemi. Rok budowy – 1991. Budynek posadowiony jest w linii zabudowy ulicy. Budynek magazynowy – obiekt w zabudowie półzwartej dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, konstrukcja tradycyjna murowana. Budynek posadowiony jest w drugiej linii zabudowy.
Budynek garażowy – obiekt w zabudowie półzwartej jedno- i półtora kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, składa się z budynku mieszczącego 3 garaże i magazyn nad którymi znajduje się strych i 2 dobudówki , w których mieszczą się komórki, oraz wiaty. Budynek posadowiony jest w drugiej linii zabudowy.

W pobliżu:

  • 100 m – duży dyskont spożywczy
  • 100 m – dworzec autobusowy
  • 800 m – centrum miasta
  • 50 km – Wrocław

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

O wartości nieruchomości decyduje atrakcyjne położenie w centrum miasta przy jednej z głównych ulic, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów handlowo-usługowych. Budynek można przeznaczyć pod usługi, biura.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie nieopłatnych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:


1) powierzchni 118,82 m² w budynkach na zasadzie użytkowania
2) powierzchni w gruncie 116,13 m² na zasadzie służebności przesyłu
3) powierzchni na gruncie 1,13 m² na zasadzie użytkowania
4) powierzchni na elewacji 27,31 m² na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone