Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łodzi przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach upraw rolnych (symbol RP).
Dopuszcza się przekształcanie istniejącej zabudowy dla funkcji agroturystyki. Dopuszcza się przekształcenia gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo w tereny o innych funkcjach z preferencją dla: zieleni publicznej, zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i zalesień.

Opis oferty

Na sprzedaż działka o pow. 332 m2 zabudowana budynkiem technicznym.

Działka o pow. 332 m2 ma kształt zbliżony do trapezu. Zabudowana jest 1-kondygnacyjnym budynkiem technicznym o pow. 11,4 m2 i wysokości 4 m. Budynek murowany cegłą ceramiczną.

Wewnątrz znajdują się 2 pomieszczenia: przedsionek i pomieszczenie techniczne. Teren wycenianej nieruchomości nie jest uzbrojony w elementy infrastruktury technicznej. Działka nieogrodzona.

W pobliżu:

  • 500 m - sklepy i hurtownie
  • 650 m - przystanek komunikacji miejskiej
  • Szkoła podstawowa i kościół
  • zabudowa mieszkaniowa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Na gruncie posadowiony jest budynek – nieczynna studnia kablowa o powierzchni zabudowy 11 m2.

Informacje dla pośredników

Negocjacje

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone