Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU1.5, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

przeznaczenie podstawowe – śródmiejska zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
przeznaczenie uzupełniające – usługi publiczne

Opis oferty

Na sprzedaż działka z budynkami techniczno-gospodarczymi w pobliżu szlaku tranzytowego – obwodnicy Mazowsza.

Działka o powierzchni 914 m2 zabudowana budynkami:

 • Budynek techniczny o powierzchni 116 m2, jest obiektem 1-kondygnacyjnym, wolnostojącym, murowanym.
 • Budynek gospodarczy o powierzchni 44,50 m2 − parterowy, murowany.

Na działce znajduje się również stalowy maszt o wysokości 50 m. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości ogrodzony, wjazd na nieruchomość możliwy przez bramę od strony ul. Długiej.

W pobliżu:

 • zabudowa handlowo-uslugowa
 • zabudowa mieszkaniowa
 • 150 m - przystanek autobusowy
 • 400 m - dworzec kolejowy PKP

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 74,6 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 110,74 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 3,70 m2 na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 10,02 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni na dachu 16,47 m2 na zasadzie służebności przesyłu

 

Informacje dla pośredników

Negocjacje

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone