Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem UP – zabudowa o drobnej funkcji usługowo –produkcyjnej z zabudową mieszkaniową opcjonalnie.

Opis oferty

Budynek biurowo-mieszkalny w Szklarkach.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 221 o powierzchni 4400 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku biurowo-techniczno-mieszkalnego o powierzchni użytkowej 658,60 m²
- budynku agregatorni o powierzchni użytkowej 34,91 m²
- budynku garażowego nr 1 o powierzchni użytkowej 90,13 m²
- budynku pomocniczego o powierzchni użytkowej 17 m²
- wiaty o powierzchni użytkowej 38 m² - budynku garażowego nr 2 o powierzchni użytkowej 15,90 m².
Budynek biurowo-techniczno-mieszkalny – obiekt składający się z części dwu oraz trzykondygnacyjnej, został oddany do użytkowania w 1945 r., później sukcesywnie modernizowany. Część mieszkalna (aktualnie nieużytkowana) jest całkowicie podpiwniczona, trzykondygnacyjna z poddaszem użytkowym. Część techniczna – częściowo podpiwniczona, dwukondygnacyjna ze strychem.

Budynek agregatorni – obiekt niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej wykonany w technologii tradycyjnej. Rok budowy 1945. Budynek garażowy nr 1 – obiekt niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Rok budowy – 1980 rok. Budynek pomocniczy – obiekt niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Rok budowy – 1945 rok. Kompleksowa przebudowa i modernizacja w latach 80-tych XX w.

W pobliżu:

  • 1 km – droga krajowa nr 12
  • 1,2k m – duży dyskont spożywczy
  • 1,5 km – centrum miejscowości
  • 53 km – Legnica
  • 58 km – Zielona Góra

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie odpłatnych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

1) powierzchni 56,90 m2 w budynku biurowo – techniczno - mieszkalnym na zasadzie użytkowania
2) powierzchni w gruncie 86,80 m2, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni na elewacji 0,4 m2, na zasadzie użytkowania

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone