Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość oznaczona jest symbolem w planie B.2UŁ. Ustalenia planu: obiekt usługowy (poczta).

Budynek przy ul. Świdnickiej 8 w Świebodzicach nie jest wpisany indywidualną decyzją do rejestru zabytków, figuruje natomiast w wykazie zabytków dla miasta Świebodzice i jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446). Ponadto zlokalizowany jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego zabudowy poza średniowiecznymi murami miejskimi, który ujęty jest w w/w wykazie zabytków.

Opis oferty

Na sprzedaż budynek biurowy położony w zabytkowej części miasta, tylko 400 m od Rynku.

Budynek biurowy o powierzchni 880,32 m2 to obiekt 3-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej. Dach 4-spadowy kryty dachówką. Budynek znajduje się w pierwszej linii zabudowy ulicy, wejście od strony ulicy i od strony podwórza. Posiada jedną klatkę schodową. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Posadzki cementowe pokryte płytkami ceramicznymi i wykładziną PVC.Dostępne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, odgromowa, teletechniczna, wentylacyjna, centralne ogrzewanie (z własnej kotłowni olejowej).

Działka o powierzchni 913 m2 posiada kształt czworoboku i położona jest na terenie płaskim. Obszar poza zabudową utwardzony kostką granitową. Powierzchnię utwardzoną, od strony dziedzińca, można wykorzystać na postój dla pojazdów.

W pobliżu:

  • 300 m - kompleks hipermarketów
  • 300 m - droga krajowa nr 34
  • 400 m - Rynek Miejski
  • 450 m - obiekty administracji publicznej
  • 800 m - dworzec kolejowy

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W gruncie ww. nieruchomości znajdują się czynne elementy infrastruktury teletechnicznej. Szacunkowa powierzchnia infrastruktury teletechnicznej w gruncie wynosi 64,88 m2.

W budynku znajdują się czynne urządzenia telekomunikacyjne zajmujące powierzchnię łączną 165,14 m2. Do pomieszczeń technicznych pozostających w gestii Orange będzie wspólne wejście do nieruchomości oraz wspólne korzystanie z korytarza w piwnicy, na parterze, na I piętrze  i klatce schodowej z nowym właścicielem. Dodatkowo powierzchnia 7,45 m2 służebności przesyłu na elewacji oraz 2 m2 na dachu.

Informacje dodatkowe

Budynek posiada wspólną ścianę z budynkiem PP S.A. oraz połączenie poprzez przejście na I piętrze do trzech lokal mieszkalnych.

Rozważana regulacja stanu faktycznego to ustanowienie służebności przechodu polegającej na prawie przechodu przez klatkę schodową budynku przy ul. Świdnickiej 8, do trzech lokali mieszkalnych znajdujących się w sąsiadującym budynku – Świdnicka 10 stanowiących własność PP – I Piętro.

Poprzez  działkę 571/3 stanowiącą własność OPL  jest jedyny dojazd do garażu stanowiącego własność UMiG  Świebodzice

Informacje dla pośredników

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości z wpisem do księgi wieczystej, tj.:

- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 165,14m²;

- służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone