Uwarunkowania planistyczne

Obiekt pod biura i usługi przy głównej ulicy.

Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się w obszarze funkcjonalnym opisanym jako: MU – tereny mieszkaniowe z usługami.

Możliwości inwestycyjne: biuro, usługi (wynajem).

Opis oferty

Działka o powierzchni 647 m2 zabudowana budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni użytkowej 812,76 m2. Działka ma kształt nieregularnego wieloboku i położona jest w pierwszej linii zabudowy w stosunku do ulicy Wolności.

Budynek biurowo-techniczny to obiekt 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, murowany. Fundamenty w postaci ław żelbetowych, ściany z cegły ceramicznej pełnej. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, odgromową, teletechniczną, klimatyzacyjną w części pomieszczeń z urządzeniami teleinformatycznymi oraz centralne ogrzewanie.

Na terenie niezabudowanym we wschodniej części działki, dostępnym przez bramę wjazdową, istnieje możliwość wyznaczenia kilku miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

W pobliżu:

  • 50 m - Rynek
  • 200 m - droga krajowa nr 73
  • 200 m - droga krajowa nr 78
  • zabudowa mieszkaniowa, handlowo-usługowa
  • Urząd Miasta i Gminy
  • Poczta Polska

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W budynku zlokalizowane są urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej o pow. 187,20 m2 oraz infrastruktura w gruncie - 0,85 m2 i na elewacji - 16,40 m2.

Informacje dla pośredników

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest objęcie  ograniczonym prawem rzeczowym pomieszczeń, w których zlokalizowane są urządzenia telekomunikacyjne oraz ustanowienie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone