Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod usługi publiczne.

Możliwości inwestycyjne: biuro, usługi.

Opis oferty

Na sprzedaż lokal użytkowy w budynku usługowym w centrum miejscowości.

Lokal użytkowy o powierzchni 205,63 m2 usytuowany na parterze, 1. piętrze oraz w piwnicy budynku usługowego. Do lokalu przynależy udział w gruncie wynoszący 20563/32189 oraz udział w częściach wspólnych: kotłownia, skład opału, piwnica,korytarz.

Wejście do lokalu od frontu, zlokalizowane w północnej części budynku, natomiast do części piwnicznej wejście od zewnątrz.

Budynek, w którym mieści się oferowany lokal to obiekt 2-kondygnacyjny, podpiwniczony. Wraz z budynkiem Banku Spółdzielczego stanowi jedną bryłę w zwartej zabudowie w kształcie litery L. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni, wymiennikowni, skład opału, wentylatornia, klatka schodowa. Fundamenty żelbetowe i betonowe. Ściany piwnic i II kondygnacji murowane. Elewacja pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, odgromową, centralne ogrzewanie.

W pobliżu:

  • droga wojewódzka 983
  • obiekty administracji państwowej i samorządowej
  • punkty handlowo-usługowe

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W budynku zlokalizowane są urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej o pow. 57,10 m2 oraz infrastruktura w gruncie.

Informacje dla pośredników

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest objęcie ograniczonym prawem rzeczowym pomieszczeń, w których zlokalizowane są urządzenia telekomunikacyjne.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone