Uwarunkowania planistyczne

Obowiązuje MPZP - UCHWAŁA Nr XX/213/2020 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po północnej stronie torów kolejowych, zgodnie z którą działka ewidencyjna nr 77 w obrębie 3 w Sulejówku, przy ul. Pocztowej 1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 10MN/U i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej.

Możliwości inwestycyjne: mieszkanie, biuro, magazyn (powierzchnia na poddaszu, pomieszczenie gospodarcze z osobnym wejściem z poziomu terenu).

Opis oferty

Na sprzedaż budynek na mieszkania lub biuro w centrum miasta.

Działka o powierzchni 844 m2 zabudowana budynkami:

  • biurowo-technicznym,
  • gospodarczym oraz przylegającej do niego wiaty.

Budynek biurowo-techniczny o pow. 328,06 m2 jest obiektem trzykondygnacyjnym. Ściany zewnętrzne murowane, otynkowane i pomalowane. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem. Drzwi wejściowe stalowe lub drewniane. W pomieszczeniach na pierwszym piętrze podłogi oblicowane wykładziną dywanową lub wykładziną PVC. Poddasze niewykończone. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, centralnego ogrzewania.

Budynek gospodarczy o pow. użytkowej 78,93 m2 jest obiektem jednokondygnacyjnym, murowanym. Do obiektu przylega wiata o powierzchni 11,71 m2. Ściany zewnętrzne budynku murowane, otynkowane i pomalowane. Dach płaski. Drzwi wejściowe stalowe lub drewniane. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.

Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Od zachodu przylega do ul. Pocztowej, natomiast od południa graniczy z ul. Kazimierza Pułaskiego. W południowej części działki znajduje się budynek biurowo-techniczny, natomiast przy jej północnej granicy usytuowany jest budynek gospodarczy z wiatą. Na terenie działki znajduje się również murowana altana śmietnikowa i stalowy kontener.

W pobliżu:

  • 70 m - ul. Władysława Reymonta
  • 350 m - stacja PKP
  • Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  • Serwis komputerowy, placówka poczty, sklepy spozywcze

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Infrastruktura teletechniczna i inne ograniczenia:
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy

  • powierzchni  179,96 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 161,9 m2 służebności w gruncie
  • powierzchni 26,2 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 16,59 m2 służebności na elewacji

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone