Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym MPZP nieruchomość położona jest na terenie: D18.MW

Dla tych terenów ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Opis oferty

Dwa budynki na cele biurowo-mieszkalne w Kłodzku.
Nieruchomość obejmuje działkę o łącznej powierzchni 2 802 m2.

Na terenie ogrodzonej działki znajdują się:

 • budynek biurowy – pow. użytkowa 302,50 m2
 • budynek biurowo-magazynowy  – pow. użytkowa 98,68 m2
 • budynek magazynu – pow. użytkowa 31,38 m2
 • budynek magazynu – pow. użytkowa 24,47 m2
 • wiata – pow. użytkowa 127,99 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 585 m2.

 W jednokondygnacyjnym budynku biurowo-mieszkalnym mieszczą się 3 lokalne mieszkalne, o powierzchniach: 62,03 m2, 78,75 m2, 60,88 m2. Ponadto do dyspozycji pomieszczenia biurowe. Każdy z lokali mieszkalnych, jak i biurowych posiada odrębne wejście.

Drugi budynek – biurowo-magazynowy również jednokondygnacyjny. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia biurowo-techniczne i magazynowe. Nieruchomość posiada utwardzony plac na miejsca postojowe. Wjazd na działkę możliwy jest zarówno z ulicy Partyzantów oraz z ulicy Łąkowej.

W pobliżu:

 • punkty handlowo- usługowe
 • 450 m – OSiR Kłodzko
 • 1 km – D33
 • 1,2 km – Rynek
 • 1, 5 km – dworzec kolejowy ,,Kłodzko Miasto” oraz dworzec PKS
 • 2,5 km – D8

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Możliwość zwiększenia potencjału zagospodarowania działki, wnioskując o zmiany w zapisie miejscowego planu. W przypadku przemianowania funkcji na mieszkalną, (która graniczy z nieruchomością z dwóch stron), parametry takiej zabudowy pozwalałyby na wybudowanie obiektów o powierzchni 2250 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni w gruncie 34,44 m² na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone