Uwarunkowania planistyczne

Na podstawie uwarunkowań Uchwały Rady Miasta Chorzów nr XXII/430/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie uchwalenia „planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 96, poz. 2692, z 5.10.2004 r.) –nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów oznaczonych symbolem: M/G i KD (pas terenu wzdłuż ul. Batorego) – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej oraz tereny dróg publicznych.

Opis oferty

Budynek biurowy z ekspozycją od strony ulicy.

Nieruchomość położona w Chorzowie Batorym, strefa peryferyjna miasta Chorzowa. Działka położona  w pierwszej linii zabudowy skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Batorego, zabudowana wolnostojącym, II kondygnacyjnym budynkiem biurowo-technicznym, podpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej.

Teren działki płaski zniwelowany, posiada regularny kształt prostokąta, ogrodzony w większej części utwardzony.

W pobliżu:

  • autostrada A4
  • supermarkety
  • droga krajowa nr 79
  • 400 m – Miejski Dom Kultury
  • 4  km – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
  • 4,5 km – centrum miejscowości

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W budynku oraz w gruncie znajdują się elementy czynnej infrastruktury teletechnicznej wykorzystywanej przez Orange Polska SA. , dla których zostaną ustanowione ograniczone prawa rzeczowe tj.:

- użytkowanie pomieszczeń o łącznej powierzchni 242,16 m2
- służebności przesyłu w gruncie na powierzchni 98,89 m2
- służebności przesyłu nad gruntem na powierzchni 3,6 m2
- użytkowania na gruncie na powierzchni 29,46 m2
- użytkowania na elewacji na powierzchni 64,23 m2
- użytkowania na dachu na powierzchni 21,88 m2

Informacje dla pośredników

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone