Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP przyjętego Uchwałą nr XX-166/2020 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 maja 2020 r., nieruchomość położona jest w kierunkach zagospodarowania przestrzennego na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne, terenach usług oraz terenach lasów i zadrzewień.

Opis oferty

Duża działka z budynkami pod działalność gospodarczą.

Nieruchomość inwestycyjna ze stopą zwrotu. Na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 299/1 o powierzchni 10 787 m² oraz prawo własności posadowionych na tym gruncie budynków:
- budynku biurowo-mieszkalnego o powierzchni użytkowej 1072,43 m²
- budynku pomocniczego o powierzchni użytkowej 314,91 m²
- komórek lokatorskich o powierzchni użytkowej 23,24 m²
- budynku magazynowo-garażowego o powierzchni użytkowej 27,66 m²
- budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 15,78 m²
- wiaty o powierzchni użytkowej 189,00 m²


Budynek biurowo-mieszkalny - obiekt wolnostojący, częściowo dwukondygnacyjny, o jednej kondygnacji podziemnej, wybudowany w 1966 r., częściowo zagłębiony w ziemi. W budynku usytuowane są dwa lokale mieszkalne: nr 1 o powierzchni użytkowej 50,38 m² oraz nr 2 o powierzchni użytkowej 37,36 m².

Budynek pomocniczy - obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w 1968 r. Użytkowany wielofunkcyjnie, obejmuje pomieszczenia garażowo-magazynowe, techniczne (w budynku zlokalizowana jest stacja Trafo niskiego i średniego napięcia) oraz część mieszkalną i biurowo – socjalną. W budynku usytuowane są dwa lokale mieszkalne: nr 3 o powierzchni użytkowej 50,55 m² oraz nr 4 o powierzchni użytkowej 50,44 m².

NIERUCHOMOŚĆ Z UMOWAMI WYNAJMU – ATRAKCYJNA STOPA ZWROTU.

W pobliżu:

  • 2,5 km – Dobroszyce
  • 2,5 km – stacja kolejowa
  • 7 km – droga ekspresowa S8
  • 10 km – Oleśnica
  • 40 m – Wrocław

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 113,7 m² w budynku biurowo-mieszkalnym na zasadzie użytkowania;
2) powierzchni 350,68 m² w gruncie na zasadzie służebności przesyłu.
3) powierzchni 0,5 m² na gruncie na zasadzie użytkowania
4) powierzchni 0,3 m² na elewacji na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone