Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gąbin (Uchwała Nr 218/XXXI/2005 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 23 maja 2005 r.) teren, na którym leży nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku Planu symbolem:

  • A10 MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
  • Ponadto nieruchomość objęta jest ochroną dóbr kultury i krajobrazu kulturowego jako Stefa „A” pełnej ochrony konserwatorskiej.

Opis oferty

Budynek z pierwszoplanową ekspozycją na Starym Rynku.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym: 256/2 o powierzchni 255 m2.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek biurowo-techniczny o powierzchni użytkowej 296,95 m2  i  powierzchni zabudowy 199,5 m2. Budynek murowany trzykondygnacyjny (piwnica, parter, piętro oraz strych) podpiwniczony.  Budynek narożny w ścisłej zabudowie, sąsiaduje z dwoma innymi budynkami.

Dostęp do obiektu bezpośredni poprzez drzwi zewnętrzne od frontu, od ulicy Kilińskiego oraz od zaplecza z tyłu działki (dostęp przez bramę).
Na dziedzińcu, dostępnym przez bramę wjazdową znajduje się kilka miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (4-5 miejsc).

W pobliżu:

  • 150 m – Bank Spółdzielczy w Gąbinie Centrala
  • 200 m –  Park przy pomniku Głazie Józefa Piłsudskiego
  • 300 m – Urząd Miasta
  • 300 m – Urząd Stanu Cywilnego
  • 700 m – Teren Gąbińskiego Kompleksu Szkolnego

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Infrastruktura teletechniczna i inne ograniczenia:
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy powierzchni  112,88 m2 w budynku na zasadzie użytkowania.

Informacje dodatkowe

Dla terenu miasta Gąbin, na którym znajduje się działka nr 256/2, sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 218/XXXI/2005r. z dn. 23.05.2005r § 8 pkt.1.1), z którego wynika że obszar ten jest objęty ochroną konserwatorską.

Informacje dla pośredników

Negocjacje

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone