Uwarunkowania planistyczne

Działka nr 326/1 zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze oznaczona jest symbolem U, MN, MW/ZP, KS - tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - osiedlowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, tereny parkingów/tereny obsługi komunikacji.

Opis oferty

Budynek biurowy w Jeleniej Górze.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 326/1 o pow. 371 m2 oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 127 m2 (wg. Inwentaryzacji budowlanej z 2015 – 137,70 m2 ).

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek biurowo-techniczny:

  • obiekt jest ogrzewany,
  • gospodarka odpadami - odpady wytwarzane w obiekcie nie wymagają uzyskania uzgodnień z uprawnionym organem
  • na terenie nieruchomości nie stwierdzono obecności azbestu,
  • instalacje wod.-kan., elektryczna, ppoż., antywłamaniowa, telefoniczna, odgromowa.

 

W obiekcie nie ma instalacji służących ochronie środowiska.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej ulicą Chopina. Teren działki częściowo ogrodzony w postaci siatki w kątownikach na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach betonowych. Teren poza zabudową w większości utwardzony kostką betonową typu „POLBRUK”, w pozostałej części zagospodarowany zielenią.

W pobliżu:

  • 200 m – Miejskie Przedszkole nr 11
  • 450 m – Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
  • 500 m – stacja kolejowa Jelenia Góra - Sobieszów
  • 550 m – Parking Centralny pod Chojnikiem
  • 10 km – centrum miasta

Lokalizacja

 

 

Założenia sprzedaży

W gruncie znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna, która zajmuje szacunkową powierzchni 55,99 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia o łącznej pow. 56,60 m2, w których znajdują się czynne urządzenia telekomunikacyjne. Na dachu budynku zamontowane skraplacze klimatyzatorów zajmujące powierzchnię 2 m2. Na zewnętrznej elewacji budynku zamontowane instalacje do skraplaczy zajmujące powierzchnię 2,4 m2.

 

 

Informacje dla pośredników

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:
- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 56,60 m2
- służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone