Uwarunkowania planistyczne

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość, nie jest objęty ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Uchwały Nr XIII/99/99 Rady Miasta i Gminy w Lipsku z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko nieruchomość znajduje się w strefie centrum usługowego C na terenach o przewadze funkcji usługowej.

Opis nieruchomości

Do sprzedaży lokal użytkowy znajdujący się w segmencie „C” budynku biurowo-technicznego.

Powierzchnia wynosi 756,39 m² w skład której wchodzą następujące pomieszczenia:
-od 1-5 na parterze,
-od 1 do 5 i 7 oraz 10 do 12 na pierwszym piętrze oraz
-piwnice o numerach od 1-15 z klatką schodową.


Wraz z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 77308/346377 części w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr ew. 1174 i 1176/7 o powierzchni 0,1784 ha.

W pobliżu:

  • droga krajowa nr 79
  • 100 m – duży dyskont spożywczy
  • 150 m –  Rynek
  • 150 m – dworzec autobusowy
  • 122 km – Warszawa

 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 166,31 m² w budynku na zasadzie użytkowania
2) gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.