Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość oznaczona jest jako usługi i położona na terenie oznaczonym jako inne tereny zabudowane.

Opis oferty

Budynek biurowy w Łasinie.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 490 ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 r. o powierzchni 739 m2 zabudowanej budynkiem biurowo-technicznym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności o całkowitej powierzchni użytkowej 382,03 m2, garażami o powierzchni 12,50 m2 oraz o powierzchni 15 m2, a także śmietnikiem murowanym.

Trzykondygnacyjny budynek biurowo-techniczny stanowi wolnostojący konstrukcji tradycyjnej, murowanej, podpiwniczony.

Kształt działki jest regularny, prostokątny. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim. Budynek biurowo-techniczny zlokalizowany jest w frontowej części działki, przy drodze dojazdowej. Pozostałe budynki położone są w głębszej, południowej części działki. Dostęp do drogi publicznej ustanowiony jest od ulicy Radzyńskiej. 

W pobliżu:

  • 500 m - Rynek
  • 180 m - Urząd Gminy
  • 130 m - Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury Łasin
  • 220 m - Szpital
  • 350 m - Szkoła Podstawowa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie na rzecz Orange Polska ograniczonych praw rzeczowych na zasadzie:

1) Prawa użytkowania pomieszczeń zajętych przez infrastrukturę telekomunikacyjną i teletechniczną o powierzchni:
    - wariant I – 72,60 m2
    - wariant II – docelowo 67,91 m2 + 8,58 m2 (do czasu zakończenia prac posprzedażowych)

2) Prawa użytkowania powierzchni zajętej przez elementy infrastruktury teletechnicznej na elewacji – 0,16 m2 i dachu budynku – 2 m2 oraz zapewnienia dostępu do nich

3) Służebności przesyłu sieci teletechnicznych usytuowanych w gruncie o łącznej powierzchni 20,52 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone