Uwarunkowania planistyczne

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Płocka, zatwierdzonym uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku, nieruchomość znajduje się w Strefie A – szerokie śródmieście na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem (S) – Centralny obszar wielofunkcyjny.

Opis oferty

Kompleks 8 budynków biurowych z parkingiem naziemnym:

 • Budynek AB składający się z 2 modułów:

         – A (techniczno-biurowy) o powierzchni użytkowej 795,60 m2,
         – B (techniczno-biurowy) o powierzchni użytkowej 955,68 m2,

 • Budynek C (biurowy) o powierzchni użytkowej 123,01 m2,
 • Budynek D (biurowy) o powierzchni użytkowej 1 258,3 m2,
 • Budynek E (techniczno-biurowy) o powierzchni użytkowej 748,50 m2,
 • Budynek F (techniczny) o powierzchni użytkowej 198,30 m2,
 • Budynek G (techniczno-biurowy) o powierzchni użytkowej 135,72 m2,
 • Budynek ochrony (powierzchnia wliczona do powierzchni budynku D).

Działka o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta i płaskim ukształtowaniu terenu. Granice częściowo pokrywają się ze znajdującą się na nieruchomości zabudową.

W pobliżu:

 • 300 m – Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Stanu Cywilnego
 • 300 m – ul. Tumska
 • 500 m – Muzeum Mazowieckie, Prokuratura Okręgowa
 • 650 m – Zamek Książąt Mazowieckich, Wzgórze Tumskie
 • 1 km – Rynek Starego Miasta i Ratusz
 • 1,5 km – dworzec kolejowy ,,Płock”

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Infrastruktura teletechniczna i inne ograniczenia:
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 750,24 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 244,50 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 52,24 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 96,30 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 0,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania

 

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone