Uwarunkowania planistyczne

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Płocka, zatwierdzonym uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku, nieruchomość znajduje się w Strefie A – szerokie śródmieście na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem (S) – Centralny obszar wielofunkcyjny.

Opis oferty

Kompleks 8 budynków biurowych z parkingiem naziemnym:

 • Budynek AB składający się z 2 modułów:

         – A (techniczno-biurowy) o powierzchni użytkowej 795,60 m2,
         – B (techniczno-biurowy) o powierzchni użytkowej 955,68 m2,

 • Budynek C (biurowy) o powierzchni użytkowej 123,01 m2,
 • Budynek D (biurowy) o powierzchni użytkowej 1 258,3 m2,
 • Budynek E (techniczno-biurowy) o powierzchni użytkowej 748,50 m2,
 • Budynek F (techniczny) o powierzchni użytkowej 198,30 m2,
 • Budynek G (techniczno-biurowy) o powierzchni użytkowej 135,72 m2,
 • Budynek ochrony (powierzchnia wliczona do powierzchni budynku D).

Działka o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta i płaskim ukształtowaniu terenu. Granice częściowo pokrywają się ze znajdującą się na nieruchomości zabudową.

W pobliżu:

 • 300 m – Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Stanu Cywilnego
 • 300 m – ul. Tumska
 • 500 m – Muzeum Mazowieckie, Prokuratura Okręgowa
 • 650 m – Zamek Książąt Mazowieckich, Wzgórze Tumskie
 • 1 km – Rynek Starego Miasta i Ratusz
 • 1,5 km – dworzec kolejowy ,,Płock”

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Na terenie nieruchomości możliwa jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej.

Koncepcja zakłada przekształcenie istniejącego budynku znajdującego się pod nadzorem konserwatora i nadanie mu funkcji mieszkaniowej. Ponadto część zabudowań zostanie wyburzona, a na uwolnionej działce powstaną 2 nowe budynki wielorodzinne. Budynki techniczne E i F zgodnie z koncepcją zostaną zachowane.

Na potrzeby realizacji inwestycji teren nieruchomości podzielono na 3 odrębne działki: DZ1 – z budynkiem AB (planowanym budynkiem 1), DZ2 – na której zaplanowano nowe budynki mieszkalne 2 i 3 z garażami podziemnymi oraz DZ3 – na której pozostaną budynki techniczne E i F.

Projekt przewiduje budowę dwóch nowych budynków mieszkalnych oraz rewitalizację istniejącego. W ramach inwestycji zaplanowano lokale usługowe usytuowane na parterach oraz garaże podziemne. Na realizację inwestycji została wydana decyzja WZ.

Budynek 1

Istniejący budynek AB zostanie zaadaptowany na cele mieszkaniowe. Na parterze zaplanowano usługi, zaś na wyższych kondygnacjach uzyskano 14 mieszkań. Zaprojektowano centralnie umieszczoną ,reprezentacyjną klatkęschodową od ul. 1 Maja. Zaplanowano przebudowę fragmentu dachu od strony oraz zmianę kolorystyki elewacji w celu jego wizualnego dostosowania do całości zabudowy.

Budynek 2

W miejscu przewidzianym do wyburzenia budynku D zaprojektowano obiekt mieszkalny wielorodzinny 5-kondygnacyjny, dwuklatkowy z windami. Znajdzie się tu 28 mieszkań. Na parterze zaplanowano 3 lokale usługowe, a w podziemiu garaż na 17 samochodów.

Szczegóły informacji: pobierz materiał

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania pojemności budynków, lecz nie stanowi projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Infrastruktura teletechniczna i inne ograniczenia:
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 750,24 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 244,50 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 52,24 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 96,30 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 0,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży

Możliwości alokacji techniki

Koncepcja zakłada całkowite uwolnienie od urządzeń telekomunikacyjnych budynku D poprzez ich alokację do budynków E i F. Dodatkowo, w ramach konsolidacji uwolniony od techniki zostanie teren w obszarach działek DZ1 i DZ2. W wyniku konsolidacji możliwe będzie wyburzenie budynku D oraz budowa hal garażowych w podziemiach nowych budynków 2 i 3.
Szacunkowy czas realizacji alokacji infrastruktury technicznej wynosi ok. 36 miesięcy.

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone