Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nekla (uchwała nr IV/11/2011 Rady Miasta Nekla z dnia 27 stycznia 2011 r.) nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum miasta.

Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 237/1 o powierzchni 341 m2 zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 247,60 m2.
Budynek biurowo-techniczny jest obiektem dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, murowanym z dachem płaskim krytym papą.
Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Dworcowej. Dojazd dla samochodów odbywa się od strony ulicy Dworcowej poprzez działkę nr 837/2 (w KW wpisana służebność przejścia i przejazdu na rzecz działki nr 837/1).
Teren działki w przeważającej części nieogrodzony, poza zabudową częściowo utwardzony kostką typu „Polbruk”, w części zagospodarowany trawnikiem.

W pobliżu:

  • Urząd Gminy i Miasta Nekla
  • 1 km – droga krajowa nr 92
  • 15 km – Września
  • 35 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1)  powierzchni  55,62 m2 w budynku oraz powierzchni na dachu zajętej przez skraplacze klimatyzatorów na zasadzie prawa użytkowania
2)  gruntu na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone