Uwarunkowania planistyczne

Obszar działek wchodzi w skład terenu przeznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, część działki nr 518/3 przeznaczona jest pod ulicę lokalną.

Opis oferty

Działka z zabudowania w Sierpcu.

Nieruchomość położona w Sierpcu przy ulicy Powstańców 10, w powiecie sierpeckim, w województwie mazowieckim, stanowiąca działkę gruntu o nr ewidencyjnym  518/3 o powierzchni 3 851 m2 z obrębu 0001 Sierpc (w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r.) wraz ze wszystkimi naniesieniami (stanowiącymi odrębny przedmiot własności), które się na nich znajdują.

Na gruncie posadowione są następujące budynki:

  • Budynek stacji trafo o powierzchni użytkowej 28,10 m2
  • Budynek techniczny o powierzchni użytkowej 194,30 m2
  • Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 96,40 m2

oraz budowle: zagłębiona całkowicie w gruncie komora kablowa o wymiarach ok. 5,2 m x 4,2 m oraz wiata.

W pobliżu:

  • 300 m – droga krajowa nr 10
  • 500 m – duży dyskont spożywczy
  • 2 km – centrum miasta
  • 2,5 km – stacja kolejowa Sierpc
  • 35 km – Płock

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na nieruchomości ( kanalizacja kablowa 6 otw. długości 55m, studnia kablowa typu SK-6 ) służy tylko i wyłącznie zbywanej nieruchomości.

Informacje dla pośredników

Negocjacje

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone