Uwarunkowania planistyczne

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Istnieje jednak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą Nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. oraz zmianami Studium zatwierdzonymi uchwałami nr:

- LIV/588/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 19.10.2006 r.,

- XXVII/320/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2008 r.,

- XXV/273/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26.09.2012 r.,

- XLIX/594/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.10.2014 r.

Zgodnie z ustaleniami Studium oraz jego zmianami działka nr 25/1 leży w strefie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU).

Opis oferty

Budynek biurowo-usługowy w Gnieźnie.

Nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 25/1 o powierzchni 311 m2 zabudowanej budynkiem technicznym o całkowitej powierzchni użytkowej 333,26 m2 stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Gniezno przy os. Jagiellońskim.
Działka nr 25/1 posiada regularny kształt kwadratu, płaską konfigurację terenu i jest ogrodzona. Poza obiektem budowlanym teren zagospodarowany został na utwardzone dojścia i chodniki. Działka posiada korzystny dostęp do lokalnie usytuowanych mediów.
Budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności znajdujący się na działce nr 25/1 to budynek techniczny o powierzchni użytkowej 333,26 m2. Obiekt został pobudowany w 1998 roku w konstrukcji tradycyjnej murowanej.
Budynek techniczny w aspekcie zabudowy stanowi wolnostojący obiekt parterowy, podpiwniczony.

W pobliżu:

  • punkty usługowo-handlowe
  • 150 m – duży dyskont spożywczy
  • 800 m – droga krajowa nr 5
  • 2,8 km – stacja kolejowa Gniezno
  • 3 km – centrum miasta
  • 45 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 145,18 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 2,3 m2 na elewacji budynku na zasadzie użytkowania
  • gruntu o powierzchni 17,91 m na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone