Uwarunkowania planistyczne

Historyczny budynek pod inwestycję, np. hotel.

Strefa I śródmiejska – zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz pozostałe zespoły i obiekty o wartościach kulturowych znajdujące się w ewidencji Konserwatora Zabytków. Strefa obejmuje tereny zainwestowane, przede wszystkim mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne oraz usługowe.

Opis oferty

Na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 132/3 ustanowione do dnia 21 września 2091 r. o powierzchni 1.077 m2 zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności o powierzchni 961,10 m2.

Budynek biurowo-techniczny stanowi wolnostojący obiekt 5-kondygnacyjny z poddaszem, w całości podpiwniczony. Jest to budynek dawnego więzienia pruskiego tzw. Dom kary i poprawy, wzniesiony na piwnicach zamku późnośredniowiecznego.

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, na poddaszu znajdują się dwa mieszkania. Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowej. Od strony zachodniej znajduje się drugie wejście, które prowadzi do pomieszczeń biurowych na parterze. Budynek jest murowany, posiada sklepione piwnice, dach wysoki drewniany. Konstrukcja dachu — jętkowa, dwuspadowa z naczółkami z kryciem ceramicznym. Mury zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej palonej na zaprawie wapiennej z licznymi widocznymi przemurowaniami i uzupełnieniami. Droga dojazdowa do nieruchomości odbywa się z ul. Dubois, stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej.

Działka posiada stosunkowo regularny kształt oraz płaską konfigurację terenu. Teren jest częściowo ogrodzony i zagospodarowany. Na działce poza obiektem budowlanym zlokalizowana jest głównie zieleń niska.

W pobliżu:

  • punkty usługowo-handlowe
  • 150 m – duży dyskont spożywczy
  • 200 m – Urząd Miejski
  • 500 m – droga krajowa nr 62
  • 10,5 km – Włocławek

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie na rzecz Orange Polska ograniczonych praw rzeczowych:
Prawa użytkowania pomieszczeń zajętych przez infrastrukturę telekomunikacyjną i teletechniczną o powierzchni:
91,6 m2
służebności przesyłu na elewacji o powierzchni 9,76 m2;
służebności przesyłu sieci teletechnicznych usytuowanych w gruncie o łącznej powierzchni 44,07 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone