Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/153/03 z dnia 24.10.2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pionek, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego.

Opis oferty

Budynek biurowy w centralnej części miasta.

Do sprzedały działka gruntu nr 87/23 o powierzchni 2 440 m² znajduje się w drugiej linii zabudowy od ul. Aleje Lipowe. Dostęp do drogi publicznej odbywa się poprzez teren działki sąsiedniej (dz. ew. nr 87/35) – stanowiącej tereny wewnętrznych dróg osiedlowych. Działka 87/35 jest własnością Gminy Miasta Pionki w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako drogi (dr) i tereny mieszkaniowe (B).


Teren działki przeciętnie zagospodarowany, ciągi jezdne oraz parking utwardzone chodnikiem betonowym. Teren działki w całości ogrodzony od Alei Lipowych ogrodzeniem wykonanym na fundamencie betonowym wypełniony siatką stalową w ramach, ze stalową bramą wjazdową. Ustalono że istniejące ogrodzenie jest przesunięte względem faktycznych granic nieruchomości.

W pobliżu:

  • punkty handlowo usługowe
  • 650 m – duży dyskont spożywczy
  • 900 m –  stacja kolejowa i dworzec autobusowy
  • 1,5 km – centrum miasta
  • 90 km – Warszawa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 167,69 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania (w tym 75,57 m2 w piwnicy oraz 92,12 m2 na parterze)
  • gruntu na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone