Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Chorzeń III, zatwierdzonym uchwałą nr 361 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 03.07.2012 r. poz. 2996), działka o numerze ewidencyjnym 466 (obręb Chorzeń) przeznaczona jest pod: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

Opis oferty

Duża działka inwestycyjna w dobrej lokalizacji, w Koninie – tuż przy drodze krajowej nr 92.

Nieruchomość obejmuje działkę o łącznej powierzchni 8 931 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek techniczno-mieszkalny – pow. użytkowa 298,49 m2
 • budynek techniczny kotłowni – pow. użytkowa 90,08 m2
 • budynek techniczny kablowni – pow. użytkowa 14,80 m2
 • wiata magazynowa – pow. użytkowa 118,24 m2
 • garaż – pow. użytkowa 55,67 m2
 • maszt wolnostojący

Łączna powierzchnia budynków wynosi 577 m2.
Nieruchomość ma dość regularny kształt. Poza obiektami budowlanymi zlokalizowana jest zieleń niska i wysoka, a także plac utwardzony płytami betonowymi (do wykorzystania jako parking).

W pobliżu:

 • 100 m – droga krajowa nr 92
 • 250 m – duży dyskont spożywczy
 • 300-400 m – liczne punkty usługowo-handlowe
 • 500 m – stacja kolejowa ,,Konin Zachód”
 • 2 km – centrum Konina

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Głównym atutem nieruchomości jest jej korzystne położenie tuż przy drodze krajowej nr 92 o dużym znaczeniu (100 m). Ponadto działka w znacznym stopniu niezabudowana, idealna do zagospodarowania według potrzeb. Przy wyburzeniu niektórych budynków do uzyskania dodatkowy teren pod ewentualną nową zabudowę.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonego prawa rzeczowego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 59,02 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 33,49 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni gruntu 2,29 m2 na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 225,9 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone