Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze MW – mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym.

Opis oferty

Budynek biurowy we Włocławku.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • Budynek biurowo-techniczny o powierzchni 1 652,75 m2
 • Wiata o powierzchni 112,50 m2
 • Piwnica przylegająca do budynku – o powierzchni 420,86 m2

Budynki o łącznej powierzchni 2 186 m2 położone są na dużej działce o powierzchni 5 745 m2.

Budynek biurowo-techniczny został wybudowany w 1991 roku i znajduje się w centralnej części działki. Składa się z konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Jest to obiekt wolnostojący o 2 kondygnacjach naziemnych z piwnicą. Dostęp do środka poprzez 3 wejścia. Wiata to obiekt parterowy, który wykorzystywany jest na cele magazynowe. Piwnica znajduje się wzdłuż dłuższej granicy działki, prostopadle do budynku biurowo-technicznego, z którym połączona jest łącznikiem.

Działka posiada stosunkowo regularny kształt oraz płaską konfigurację terenu. Jest ogrodzona, uporządkowana i stanowi zagospodarowany teren. Z tyłu budynku znajduje się parking na ok. 20 samochodów.

W pobliżu:

 • 100 m - kościół
 • 350 m - punkty handlowo-usługowe
 • 700 - Aleja Kazimierza Wielkiego – DK62
 • 1,5 km - sklepy wielkopowierzchniowe

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Zgodnie z zapisami Studium i estymacją Orange Polska S.A. istnieje możliwość rozbudowy budynku.

Schron - w budynku biurowo-technicznym w piwnicy znajduje się schron. Z informacji pisemnej z Wydziału Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta – pismo znak ZK.5556.1.2017 z dnia 25.01.2017 - wynika, że pomieszczenia schronu pozostają w planach obronnych i obrony cywilnej miasta i województwa, jako ważny obiekt ochronny ludności. Dopuszczalne jest wykorzystanie schrony dla celów np. przechowywania sprzętów lub materiałów, pod warunkiem nie dokonywania zmian w konstrukcji i wyposażeniu schronu.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych na zasadzie:

 • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 450,66 m2
 • służebności przesyłu sieci teletechnicznych w gruncie o łącznej powierzchni 421,08m2 oraz na gruncie 79,02 m2
 • służebności przesyłu na elewacjach o powierzchni 26,73 m2
 • służebności przesyłu na dachu o powierzchni 3,5 m2

Zapewnienie dostępu do powierzchni objętych ograniczonym prawem rzeczowym służbom technicznym 7 dni/24 godziny oraz zapewnienie 1 miejsca parkingowego w celu parkowania samochodu służb technicznych oraz wg potrzeby wjazdu pojazdów specjalnych. Zapewnienie dostępu do WC.

Obecne przyłącze energetyczne pozostaje własnością Orange Polska. Nabywca po zakupie jest zobowiązany do wybudowania własnego przyłącza energetycznego.

Po sprzedaży w terminie do 6 miesięcy Orange Polska alokuje z budynku 6 pracowników oraz magazynki techniczne.

Nieruchomość jest częściowo wynajęta – obowiązują 2 umowy najmu na czas nieokreślony z maksymalnym okresem wypowiedzenia 3 miesiące.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone