Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren zlokalizowany w strefie I - wielofunkcyjnej.

Opis oferty

Budynek biurowy w Dolnej Grupie.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej nr geodezyjnym 23, o powierzchni 1442m2 oraz prawo własności posadowionego na niej budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 446,62 m2.
Obiekt posiada jedną kondygnację nadziemną oraz jedną kondygnację podziemną. Budynek można podzielić na trzy części - do każdej prowadzi oddzielne wejście. Od strony zachodniej zlokalizowane są 3 wejścia oraz jedno od strony północnej. W budynku wydzielono pomieszczenia biurowe, techniczne oraz sanitarne. Część budynku stanowi mieszkanie.

Teren działki jest ogrodzony. Teren poza zabudową częściowo utwardzony w postaci nawierzchni betonowej, w pozostałej części zagospodarowany trawnikiem oraz porośnięty niską zielenią. Działka położona jest na terenie płaskim. Kształt działki jest regularny, zbliżony na prostokąta, krótszym bokiem przylega do ulicy Akacjowej. Wjazd oraz wejście na teren nieruchomości jest od strony południowej, od ulicy Akacjowej.

W pobliżu:

  • ważny węzeł drogowy - łączy drogi krajowe nr 16 i 91
  • droga wojewódzka nr 272. 
  • autostrada A1 będąca fragmentem trasy europejskiej E75.
  • zabudowa mieszkaniowa
  • obiekty usług

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych o łącznej powierzchni 43,50 ma w tym w piwnicy 12 m2 oraz na parterze 31,50 m2, ustanowienia pasa służebności na elewacji budynku na potrzeby infrastruktury teletechnicznej oraz służebności przesyłu sieci teletechnicznych usytuowanych w gruncie o łącznej powierzchni 208,03 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone