Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- działka numer 729/8: MW/UŁ – tereny z przeznaczenie na funkcję mieszkaniową wielorodzinną i dopuszczenie funkcji łączności jako funkcji tymczasowej;
-działka numer 729/9: UC – teren z przeznaczenie na usługi komercyjne;
- działka numer 729/10: MW/UŁ – tereny z przeznaczenie na funkcję mieszkaniową wielorodzinną i dopuszczenie funkcji łączności jako funkcji tymczasowej; 5KY – tereny z przeznaczeniem na ciągi pieszo-jezdne;
Działki nr 729/8, 729/9, 729/10, 729/11 obręb Drezdenko znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej – „Zespół urbanistyczno-krajobrazowy”. Natomiast budynki znajdujące się na w/w działkach nie są zabytkami.

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum miasta.

Nieruchomość stanowi grunt zabudowany, złożony z kilku działek o łącznej powierzchni 2087 m2. Na działce posadowione są trzy budynki: biurowo-techniczny oraz dwa garaże.

Budynek biurowo-techniczny o powierzchni użytkowej 1217,50 m2 jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynki garażowe mają powierzchnię 27,54 m2 i 60,39 m2 i są obiektami parterowymi, prowadzą do nich wrota garażowe oraz drzwi wejściowe.

W pobliżu:

  • 400 m - centrum miasta
  • zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna
  • sanepid
  • kościół

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni  271,53 m2 w budynku biurowo-technicznym na zasadzie użytkowania
  • powierzchni  181,91 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni  16,59 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone