Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta w Międzychodzie nr V/38/2011 z 19.01.2011 r.) teren działki 49/2 znajduje się w strefie oznaczonej 1T – tereny zabudowy i urządzeń infrastruktury technicznej – urządzenia telekomunikacji.

Opis oferty

Budynek mieszkalny w Gorzyniu.

W aktualnym stanie użytkowania nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu o nr ew. 49/2 o powierzchni 5 346 m2, na której znajdują się: 

  • wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek techniczno-mieszkalny o powierzchni użytkowej 306,20 m2,
  • budynek agregatorni o powierzchni użytkowej 91,90 m2
  • budynek kablowni o powierzchni użytkowej 15,00 m2
  • budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 29,30 m2
  • hydrofornią o powierzchni użytkowej 27,30 m2

W obrębie budynku techniczno-mieszklanego, zlokalizowany jest lokal mieszkalny.

 

W pobliżu:

  • motel
  • jezioro Gorzyńskie
  • grunty rolne/lasy

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone