Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lisewo działka 273/20 znajduje się na obszarze przeznaczonym na cele zurbanizowane wraz z usługami, nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, a budynek położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej.

Opis oferty

Działka z budynkiem technicznym.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem technicznym zlokalizowana na działce o powierzchni 375 m2. Budynek techniczny o pow. użytkowej 106,70 m2 jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym.

W pobliżu:

  •  punkty usługowo-handlowe
  • 500 m – przystanek autobusowy
  • 1,75 km – autostrada A1
  • 30 km – Toruń
  • 43 km – Bydgoszcz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

- użytkowania powierzchni w budynku na powierzchni w wariancie I - 64,99 m2 lub 36,19 m2 w wariancie II (do uzgodnienia z kupującym)
- służebności przesyłu dla infrastruktury w gruncie na powierzchni 19,36 m2
- służebności przesyłu na dachu i elewacji na powierzchni ok. 1 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone