Uwarunkowania planistyczne

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Osięciny przedmiotowa nieruchomość stanowi urząd pocztowy. Działka leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego zespołów urbanistycznych i ruralistycznych.

Opis oferty

Nieruchomość pod usługi w atrakcyjnej lokalizacji.

Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o powierzchni 221 m2 zabudowaną budynkiem biurowo-technicznym. Budynek biurowo-techniczny o powierzchni użytkowej 167,8 m2, parterowy z podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej. Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej. Teren działki ogrodzony, poza zabudową zagospodarowany trawnikiem. 

W pobliżu:

  • 150 m – duży dyskont spożywczy oraz inne liczne punkty usługowo-handlowe
  • 2,1 km – droga krajowa nr 62
  • 25 km – Włocławek
  • 80 km – Bydgoszcz

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:

  • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni  60,00 m2
  • służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone