Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko zatwierdzonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Gminy Wicko z dnia 22 grudnia  2014 roku (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 roku, poz.79) działka oznaczona numerem geodezyjnym 535/3 – objęta Księgą Wieczystą Nr 19159 położona w obrębie Wicko, stanowi teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 68.U,MN .

Opis oferty

Kompleks budynków mieszkalno-technicznych.

Do sprzedaży nieruchomość położona w miejscowości Wicko: prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 2000 m2, zabudowanej trzema obiektami - budynkiem mieszkalnym o powierzchni 125,58 m2 oraz dwoma budynkami transportu i łączności o łącznej powierzchni 266, 04 m2, które w aspekcie zabudowy stanowią jedną bryłę funkcjonalną – łącznie 391,62 m2.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta oraz stosunkowo płaską konfigurację terenu. Na terenie nieruchomości poza zabudowaniami zlokalizowane są dojścia oraz place utwardzone płytami betonowymi oraz zieleń niska i wysoka, teren jest także ogrodzony. Budynek główny - mieszkalny jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej jako murowany z dachem płaskim. W budynku oprócz pomieszczeń zajmowanych przez infrastrukturę techniczną znajdują się mieszkania:

 • mieszkanie nr 1 – pustostan o powierzchni użytkowej 48,62 m2
 • mieszkanie nr 2 – wynajmowane o powierzchni użytkowej 46,94 m2
 • mieszkanie nr 3 (pok. gościnny) – pustostan o powierzchni użytkowej 14,63 m2

Ogrodzenie działki częściowo wykracza poza granicę działki (strona południowo-zachodnia), powierzchna łączna przekroczenia ok 28 m2.

W gruncie od strony działki nr ew. 535/5 znajduje się bezodpływowy zbiornik nieczystości płynnych.  Pod powierzchnią gruntu przy budynku nr ew. 272 znajduje się komora kablowa połączona z budynkiem kanałem kablowym.

W pobliżu:

 • droga wojewódzka nr 213 oraz 214
 • 50 m – Urząd Gminy
 • 150 m – duży dyskont spożywczy
 • 3,7 km – stacja kolejowa Wrzeście
 • 11,5 km – Łeba

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp Orange Polska do infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w obrębie nieruchomości, na zasadzie:

 • służebności przesyłu dla infrastruktury położonej w gruncie o pow 191,39 m2,
 • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 97,53 m2.

Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące ochrony środowiska :

 • obiekt jest wyposażony we własną kotłownię olejową wraz ze zbiornikiem.
 • obiekt jest podłączony do sieci wodociągowej,

Nieruchomość jest w części wynajmowana.

Informacje dla pośredników

W przypadku sprzedaży nabywca wybuduje na własne potrzeby nowe przyłącze energetyczne.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone