Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obszar, na którym położona jest nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej.

Opis oferty

Duża działka z budynkiem pod biuro lub usługi.

Do sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni 386,43 m² oraz wiatą stalową o powierzchni 48 m2. Teren działki jest ogrodzony oraz w większości utwardzony. Budynek biurowo-techniczny jest obiektem jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej.

W pobliżu:

  • 250 m – droga krajowa nr 20
  • 350 m – Urząd Miejski
  • 550 m – duży dyskont spożywczy
  • 900 m – stacja kolejowa Miastko

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp Orange Polska do infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w obrębie nieruchomości, na zasadzie:

  • służebności przesyłu dla infrastruktury położonej w gruncie,
  • użytkowania pomieszczeń o powierzchni 164,49 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone