Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość objęta jest obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin. Według ustaleń planu nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem UT/2, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe usługi techniczne – Centrum Telekomunikacji i Radiokomunikacji Warszawa – Anin – kontynuacja użytkowania. Adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową.

Opis oferty

Kompleks budynków biurowo-mieszkalnych w Warszawie.

Rozległa działka o powierzchni 15 627 m2 zabudowana kompleksem 9 budynków o charakterze technicznym, biurowym oraz mieszkalnym, położona na warszawskim osiedlu willowym - Aninie.  Budynki pochodzą z lat 50-tych XX wieku. Wjazd na teren nieruchomości z dwóch stron - od ul. Zalipie (budynki techniczne) i dwa wjazdy od ul. Szoferskiej (budynki mieszkalne). Teren nieruchomości zagospodarowany, zadrzewiony i ogrodzony. Część mieszkalna odgrodzona od części technicznej.

Na gruncie posadowionych jest 9 budynków:
Budynek A, techniczno-biurowy o powierzchni użytkowej 217,79 m2
Budynek B, techniczno-biurowy o powierzchni użytkowej 940,53 m2
Budynek C, mieszkalny o powierzchni użytkowej 299,56 m2,
Budynek C1, mieszkalny o powierzchni użytkowej 293,78 m2
Budynek D, techniczno-biurowy z rampą o powierzchni użytkowej 312,40 m2
Budynek F, garaże o powierzchni użytkowej 95,07 m2
Budynek G, magazyn o powierzchni użytkowej 35,58 m2
Budynek H, magazyn o powierzchni użytkowej 120,52 m2
Budynek J, stacja trafo o powierzchni użytkowej 29,17 m2

Na tyłach budynku B znajduje się nieużytkowany basen PPOŻ.

W pobliżu:

  • 450 m – przystanek autobusowy
  • 650 m - Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • 1,4 km – stacja kolejowa Warszawa Anin
  • 12 km – centrum miasta

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

 Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska ograniczonych praw rzeczowych:

  • powierzchni 882,19 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 1199,97 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 104,1 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 16,4 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 21,5 m2 na dachu na zasadzie użytkowania

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Informacje dla pośrednikówNiniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone