Uwarunkowania planistyczne

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami planu teren na którym leży nieruchomość oznaczony został jako B 76b U, MN – teren obiektów i urządzeń usług oraz uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej.

Opis oferty

Działka z budynkami z możliwością rozbudowy.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 3557 m2 oraz prawo własności posadowionych na niej budynków.

 • budynek techniczno-mieszkalny o powierzchni 491,70 m2
 • budynek magazynowy o powierzchni 21,00 m2
 • budowla komora kablowa z wiatą o powierzchni 12,00 m2

W pobliżu:

 • 500 m – droga wojewódzka 105
 • 1 km – centrum miasta
 • 2 km – droga wojewódzka 109
 • 1,4 km – stacja kolejowa Gryfice
 • 40 km – Kołobrzeg
 • 78 km – Szczecin

 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, na zasadzie:

 • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 12,00 m2;
 • służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone